Ecosyl 50 är lämpligt för ett stort antal grödor och ensilerinagseförhållanden.

Det finns noggrann dokumentation på att det ger bättre fermentering och djurprestanda. Ecosyl 50 innehåller MTD/1, en särskild bakteriestam som bara finns i Ecosyls utbud av ensileringsmedel.

Egenskaper och fördelar

  • MTD/1
  • 3 D-värden för extra smältbarhet
  • Förbättrar djurprestanda
  • Ökat bibehållande av torrsubstans                                                                                        

Blandning och applicering