DA Ecostable är utformat för användning med ensilerat gräs med hög halt torrsubstans, baljväxter och bigrödor av säd/baljväxter. Det ger förbättrad fermentering och djurprestanda samt bättre aerob stabilitet.

Här kombineras den unika Lactobacillus plantarum MTD/1-inokulanten med kaliumsorbat, ett säkert, icke-korrosivt konserveringsmedel godkänt för foder och matning. Med DA-teknik kan dessa kombineras i en förpackning som är enkel att använda.

Egenskaper och fördelar

  • Snabbare och effektivare fermentering
  • Förbättrar aerob stabilitet
  • Minskar förluster av TS-halt
  • Minskar risken för mykotoxiner
  • Förbättrar djurprestanda
  • Blandning och applicering

Blandning och applicering